Presádzanie kaktusov a sukulentov, nádoby na pestovanie

 

     Kaktusy a sukulenty presádzame zväčša v predjarnom období, keď rastliny ešte nerastú, ale čo nestihneme, tak presadíme aj v inom období roka. Kaktusy a sukulenty presádzame zásadne zo suchého substrátu do suchého substrátu, pričom presadené rastliny necháme bez zálievky niekoľko dní až týždňov.  Robíme to kvôli tomu, aby korene, ktoré sa mohli poškodiť pri presádzaní, sa zacelili a aby sa do rán nedostala infekcia, ktorá by mohla zničiť celú rastlinu. Presádzame aj nové rastliny, ktoré sme priniesli do zbierky od iných pestovateľov a to hlavne kvôli kontrole rastlín a samotných koreňov, nakoľko sa na nich môžu nachádzať choroby a škodcovia a aby sme ich zasadili do nášho osvedčeného substrátu.

niektoré z týchto kúskov už treba presadiť

     U nás platí, že vždy pri presádzaní použijeme nový substrát do ktorého neprimiešavame už použitý, z ktorého by sa mohli do čerstvého substrátu dostať škodcovia a choroby, pričom sa tým znižuje kvalita pripravenej zmesi. Ak sa v použitom kvetináči vyskytli škodcovia, tak tieto kvetináče vyraďujeme, alebo chemicky ošetríme, aby sa škodcovia ďalej nešírili v zbierke.

rastliny z rodu Aylostera zsadené spolu v jednej miske, miesta majú ešte dosť

     Na pestovanie kaktusov a sukulentov používame zásadne kvetináče a nádoby z plastu, ktoré sa nám osvedčili. Musia mať dostatok otvorov na spodku, aby prebytočná voda mohla z nádoby bez problémov odtiecť. Pre zbierkové rastliny používame kvetináče s kruhovým priemerom. Rastliny v nich rastú podľa našich doterajších skúseností lepšie ako v hranatých kvetináčoch. Hĺbku kvetináčov volíme podľa koreňového systému rastliny. Ak má rastlina repovitý koreň, použijeme hlbšie kvetináče. Ak má rastlina jemné vlasové korene, volíme klasické kvetináče. Je tiež veľa rodov a druhov, ktorých korene rastú len niekoľko centimetrov pod povrchom substrátu. Pre tieto kaktusy a sukulenty používame plytké kvetináče, ktorých šírka je spravidla väčšia ako výška.

veľkosť kvetináčov je primeraná k veľkosti rastlín

 

     Pre zbierkové rastliny zásadne nepoužívame rôzne plast. nádoby od jogurtov, príp. konzervy nakoľko je to neestetické a  pre naše milované rastliny nedôstojné.

 

 

Dôvody presádzania kaktusov a iných sukulentov

 

Kaktusy a sukulenty presádzame:

 

-   ak je kvetináč už malý, začína sa deformovať, rastlina ho prerástla a potrebuje viac priestoru- pre korene ako aj vlastnú rastlinu. V danom prípade je to aj estetickejšie, keď je rastlina v primerane veľkom kvetináči.

-   ak rastlina počas rastovej sezóny dlhšie narastie alebo sa scvrkáva- v tomto prípade je podozrenie, že je koreňový systém poškodený, či už hnilobou alebo škodcom, príp. má rastlina nevyhovujúce zloženie substrátu. Vtedy je potrebné takúto rastlinu vybrať z kvetináča, skontrolovať korene a ak sú poškodené, tak takéto korene je potrebné odstrániť až na zdravé pletivo. Po tomto zákroku treba rastlinu nechať voľne bez substrátu niekoľko dní až týždňov, aby sa zacelili rany a až potom zasadiť do nového čerstvého substrátu. Ďalším dôvodom zastavenia rastu môže byť, že sú korene (alebo aj celá rastlina) napadnutá škodcom. V takom prípade je potrebné odstrániť starý substrát a korene  (rastlinu) dôkladne očistiť od škodcu- zväčša koreňovky, vlnatky. Následne je vhodná aj chemická ochrana rastlín.

-   ak si prinesieme nové rastliny z iných zbierok, príp. obchodov kvôli kontrole stavu koreňov a kvôli presadeniu do nášho substrátu

-   ak je povrch substrátu nadmerne zasolený-  biely povlak je na substráte ale aj na spodku rastlín. Stáva sa to pri dlhodobom polievaní kaktusov a sukulentov tvrdou vodou. Takýto povlak vieme z rastlín odstrániť napríklad jemnou zubnou kefkou.

-   ak je v pestovaných nádobách viacej rastlín, pričom sa začínajú tlačiť a deformovať

-   ak je rastlina v tom istom substráte už niekoľko rokov, interval presádzania kaktusov a sukulentov sa v rôznych zbierkach mení. Väčšinou naše kaktusy a sukulenty presádzame pravidelne v rozmedzí 1 až 5 rokov. Niekedy sa stane že sa tento interval natiahne ešte omnoho viacej. Počas tejto doby rastlinka zo substrátu vysaje všetky živiny potrebné na jej zdraví rast a vývoj. Preto ju je vhodné presadiť do čerstvého substrátu, aby sme tieto živiny doplnili. Nie je to ale pri niektorých exemplároch potrebné. Bol som už aj v takých zbierkach kaktusov a sukulentov, kde sa nepresádzalo viac ako 20 rokov a aj napriek tomu rastlinky vyzerali zdravo a v poriadku:-).

presadené kaktusy v čerstvom substráte, v týchto kvetináčoch rastlinky vydržia 2 až 4 roky

 

Text a foto: Ivan Behul