Kontakt

 

Ivan:  Kollárova ul. č. 13, 941 06  Komjatice

          email: behul.ivan@gmail.com

          telefón: 0908 757354

 

     Návšteva v našej zbierke je možná po predchádzajúcej dohode cez e-mail alebo mobil a to z toho dôvodu, aby sa Vám nestalo, že nebudeme doma, príp. budeme práve na odchode, čo sa už niekoľko krát stalo. Ďakujeme za pochopenie.