Chemická ochrana kaktusov a sukulentov

 

      V našej zbierke kaktusov a sukulentuv sa snažíme používať čo najmenej chemikálií. Platí však, že prevencia je lepšia, ako keby sa mali v zbierke kaktusov a sukulentov nahromadiť škodcovia a choroby.  Pri prevencii proti škodcom v zbierke používame zálievku prípravkom Actara v predpísanom pomere jeden krát ročne a to formou zálievky zo spodku. Zálievku vykonávame, keď sú rastliny v plnom raste. Zatiaľ to proti škodcom, ktorý sa u nás vyskytujú, našťastie len sporadicky, alebo v malom množstve stačí. Základom prevencie však je pravidelná kontrola rastlín a pravidelné presádzanie (čerstvý, zdravý substrát, kontrola koreňového systému), pričom pri zistení prítomnosti škodcu treba hneď zasiahnuť. Choroby sa v našej zbierke vyskytujú len zriedka, ako napr. rôzne fľaky na rastlinách zapríčinené hubovými ochoreniami, či virózami, pričom tieto rastliny vyraďujeme zo zbierky, aby sa choroba nešírila ďalej, čo by mohlo mať katastrofálne následky na celú zbierku, alebo poškodené pletivo odstraňujeme až po zdravé a zdravú časť rastliny sa snažíme zachrániť.

 

     A ešte jedna múdra veta na záver., Vyslovil ju predseda Klubu kaktusárov Saguaro Nové Zámky Laco Fábián pred niekoľkými rokmi na klubovej schôdzi pri preberaní škodcov v zbierkach. „Kto tvrdí, že sa v jeho zbierke nenachádza žiadny škodca, tak o ňom nevie alebo klame!“ Túto vetu sme si osvojili aj my.  Toto však podľa môjho názoru platí pri väčších zbierkach, pričom pri pár rastlinách pestovaných niekde na okne je to asi optimistickejšie. 

 

Text: Ivan Behul