Pestovanie kaktusov a sukulentov v byte

            Pestovanie kaktusov a sukulentov v byte, či v dome je najčastejším spôsobom pestovania týchto rastlín u laickej verejnosti. Aby ste aj vy dosiahli čo najlepšie výsledky v prostredí svojho domova, tak vám ponúkam niekoľko základných rád, ako na to.

            Ak ste si prečítali naše články v rubrike  Pestovanie kaktusov a iných sukulentov alebo rastliny v našich rukách, tak už viete, že najdôležitejšie faktory pri pestovaní rastlín je vhodne skombinovať svetelné podmienky, zálievku a teplotu prostredia, v ktorom rastliny pestujeme.

            Môžem všeobecne povedať, že v byte je možné pestovať väčšinu druhov kaktusov a sukulentov za podmienok dodržania určitých zásad. Treba si uvedomiť, že v akých podmienkach kaktusy a sukulenty rastú v prírode a tieto podmienky sa snažíme vytvoriť aj u nás doma.

 

Svetelné podmienky pre kaktusy a sukulenty v byte

    V podmienkach bytu ja najdôležitejším faktorom svetlo. Keďže kaktusy a sukulenty v drvivej väčšine rastú v prírode na slnečných miestach, tak je potrebné zabezpečiť dostatok svetla pre rastliny aj v byte. Preto rastliny umiestňujeme na okenný parapet, hneď za okno, kde je dostatok slnečného žiarenia. Tu ale treba uviesť tiež niekoľko dôležitých informácií, nakoľko nie každé okno je vhodné na pestovanie kaktusov a sukulentov. 

    Najvhodnejšie okno na pestovanie kaktusov a sukulentov je to, ktoré je nasmerované na juh. Na takomto okne môžeme rastlinám dopriať najviac slnečného žiarenia. Toto okno, resp. okenný parapet je vhodný aj pre pestovanie kaktusov a sukulentov s vysokými nárokmi na slnečné žiarenie, pričom môžeme dosiahnuť požadovaný výsledok. To znamená, že sa nám rastliny nebudú deformovať z  nedostatku svetla, budú mať prirodzené vyfarbenie a kaktusy budú mať aj tŕne primerané týmto podmienkam a taktiež tu môžeme dosiahnuť pravidelného kvitnutia.

    Ďalšími vhodnými oknami na pestovanie kaktusov a sukulentov v byte sú tie, ktoré sú nasmerované na juhovýchod alebo na juhozápad. Tieto okná sú už ale nevhodné na pestovanie kaktusov a sukulentov s vyššími nárokmi na svetlo, pričom by sa nám tu tieto rastliny mohli už deformovať. Začali by sa neprirodzene vyťahovať za svetlom, rastový vrchol by zbledol, rastlina by sa mohla výrazne nakláňať smerom k oknu a tiež by to malo vplyv na redukciu otŕnenia. Takto postihnuté rastliny a to najmä kaktusy nám v týchto podmienka určite nevykvitnú. Pri prvých náznakoch vyššie uvedených nežiaducich znakov treba rastliny presunúť na miesto, kde je viacej slnečného žiarenia, v opačnom prípade dôjde k úplnému znehodnoteniu rastliny, prípadne až k jej uhynutiu. Tu treba ešte podotknúť, že vhodnejšou stranou je juhovýchod než juhozápad, nakoľko dopoludňajšie slnečné žiarenie nie je až také intenzívne a agresívne ako to večerné, ktoré by mohlo rastliny tesne za sklom popáliť a tak rastlinu zničiť.

    Úplne nevhodné okná na pestovanie väčšiny kaktusov a sukulentov v byte sú tie, ktoré sú nasmerované na sever, severovýchod a severozápad. Tu je úplný nedostatok slnečného žiarenia. Nájdu sa ale aj výnimky ako napr. Vianočný kaktus – Schumbergera, alebo rastlinky z rodu Hoya, ktoré tiež patria medzi sukulentné rastliny a sú tieňomilné, pričom priame slnečné žiarenie ku svojmu životu nepotrebujú.  Je aj mnoho iných tieňomilných kaktusov a sukulentov, čo vyplýva z toho, že aj v prírode na ich prirodzenom stanovisku rastú v tieni stromov.

    Kaktusy a sukulenty by sme v byte určite nemali pestovať niekde v priestore izby  napríklad položené na stole, skrini, či nejakom stojane ako je to bežné u „izbových“ rastlinách, ktorým sa v týchto podmienkach darí. Tu majú kaktusy a sukulenty tak žalostne málo svetla, že trpia a ich tvar tela sa nám nezdravo mení doslova pred očami. 

    Tiež,  aj keď už máme kaktusy a sukulenty umiestnené priamo na okennom parapete, tak treba mať žalúzie na oknách vytiahnuté! A keď vám poviem, že vytiahnuté, tak to treba aj dodržať, nestačí ich mať len pootvorené. Túto poznámku som si nemohol odpustiť, nakoľko sa mi už stalo niekoľko krát pri poskytovaní rád,  že mi pestovatelia uviedli nasledovné: „Mám kaktusy na južnom okne a aj tak sa mi vyťahujú za svetlom“. Moja otázka znela: A máte na oknách vytiahnuté žalúzie? Odpoveď si už viete doplniť aj sami.  Tým som chcel povedať, že rastlinám sa treba prispôsobiť, ich vývoj trval niekoľko miliónov rokov, pričom sa za toto dlhé obdobie prispôsobovali životnému prostrediu v ktorom žijú a zo dňa na deň ich nenaučíme na naše pre ne úplne iné a nové podmienky.

 

Tepelné podmienky v byte

            Ak kaktusy a sukulenty pestujeme celoročne v byte, tak je to z hľadiska teploty prostredia úplne jednoduché. Počas celého roka majú k dispozícii teplotu, akú doprajeme aj sebe. Počas rastovej sezóny (marec - október)  je teplota bytu úplne v poriadku, takže tu nemusíme nič mimoriadne riešiť a vymýšľať.  Počas zimného obdobie, keď je intenzita slnečného žiarenia nižšia, tak naše rastliny vyžadujú aj zníženie teploty prostredia a tiež aj zníženie zálievky. Keďže máme kaktusy a sukulenty celoročne v byte, tak je v zimnom období našim rastlinám teplo. To však nie je až taký problém, treba ich ale držať priamo na okennom parapete, kde im môžeme dopriať čo najviac slnečného žiarenie. Je to nevyhnutné, nakoľko pri vyššej teplote a zároveň nízkej intenzite slnečného žiarenia dochádza k nežiaducemu rastu rastlín a tým k ich deformácii. Toto sa deje v mnohých prípadoch aj keď kaktusom a sukulentom obmedzíme v zimnom období zálievku.

            Ak máme k dispozícii zimnú záhradu, prípadne nejaký priestor, kde je nižšia teplota (5-10 st.C) počas zimného obdobia  tak je to ideálny priestor na prezimovanie väčšiny kaktusov a sukulentov. V tomto prípade prezimujeme naše rastliny bez problémov aj v tmavej miestnosti, príp. úplnej tme, pričom rastlinám od jari do jesene nedáme ani kvapku vody. Niektoré takto zimované kaktusy a sukulenty sa nám môžu aj bez zálievky deformovať z nedostatku svetla, ale to si treba tiež odsledovať a prípadne zmeniť miesto zimovania.

 

Polievanie kaktusov a sukulentov v byte

    Kaktusy a sukulenty v bytových podmienkach počas rastovej sezóny polievame štandardne tak, ako je to uvedené v našom článku Voda - Polievanie kaktusov a sukulentov.  V byte kaktusy v zimnom období nepolievame vôbec, miernu zálievku doprajeme len sukulentom, prípadne malým semenáčom, ale to len asi tak raz za mesiac. Zálievka kaktusov a sukulentov v zimnom období má zabezpečiť len to, aby nám prežili do jari. V žiadnom prípade nepolievame v množstve ako počas rastovej sezóny.  Zase by to malo vplyv na nekvitnutie a deformáciu rastlín.

 

Pestovanie kaktusov a sukulentov na balkóne

    Sem by som mohol zahrnúť aj pestovanie kaktusov a sukulentov na vonkajšom okennom parapete.  Takéto pestovanie rastlín sa nijak veľmi neodlišuje od spôsobu pestovania „Pod holým nebom“, pričom si o tomto spôsobe pestovania môžete prečítať v článku Svetlo- Svetelné podmienky na pestovanie kaktusov a iných sukulentov. Dôležité je hlavne dodržať orientáciu balkóna, mal by byť nasmerovaný na juh, juhovýchod, príp. juhozápad.

 

    Treba si uvedomiť, že aj keď kaktusy a sukulenty patria do jednej skupiny rastlín s podobnými nárokmi na pestovanie, tak aj v tejto skupine sú rastliny, ktoré majú iné nároky na pestovanie ako väčšina ostatných. Preto si o Vami pestovaných kaktusoch a sukulentoch treba nájsť aj iné informácie, ktoré by Vám mohli pomôcť ich úspešne pestovať. A samotné praktické skúsenosti, ktoré získame pri pestovaní sú na nezaplatenie, nakoľko až pri nich zistíme ktorej rastline aké podmienky vyhovujú.   Pri dodržaní týchto zásad pestovania kaktusov a sukulentov v byte však môžeme dosiahnuť veľmi pekné výsledky a rastlinky nám budú prinášať radosť.

 

Text: Ivan Behul