Hnojenie kaktusov a sukulentov

 

     Hnojenie kaktusov v našej zbierke nám slúži na dodanie potrebných živín do substrátu. Sú aj rôzne hnojivá, ktoré sa aplikujú postrekom na pokožku rastlín, ale tieto my v našej zbierke nepoužívame. Zbierkové rastliny nehnojíme celoročne. Stačí im substrát, v ktorom rastú a ktorý pri presádzaní vymieňame. Zbierkové kaktusy prihnojujeme v predposlednej zálievke na konci sezóny, pred zazimovaním rastlín. Do zálievky pridávame vo vode rozpustné hnojivo Kristalon- Kvet a plod v predpísanom množstve. Toto hnojivo sa nám osvedčilo najme z dôvodu bohatšej násady kvetov v budúcej sezóne.

 

     Hnojíme tiež malé jeden až dvoj ročné semenáče kaktusov, pričom do substrátu primiešavame granulované hnojivo s postupným uvoľňovaním živín s niekoľko mesačnou účinnosťou.

 

     Hnojíme aj chúlostivé kaktusy a sukulenty pestované v minerálnom substráte (napr. štrk, pemza, zeolit), nakoľko sa v ňom nenachádzajú živiny potrebné na zdravý rast a vývoj rastlín a takýmto spôsobom je ich potrebné doplniť.

 

     Zásadne nehnojíme sukulenty pestované v našom klasickom substráte. Sukulentom bohato stačia živiny, ktoré sa v ňom nachádzajú. Hnojenie sukulentov má za následok ich bujný rast a neprirodzený vzhľad.

 

     S hnojením kaktusov a sukulentov to ale netreba preháňať. Prehnojené kaktusy a sukulenty majú neprirodzený (nafúknutý) vzhľad, ich pletivá sú riedke a tým aj náchylnejšie na rôzne choroby a škodcov a taktiež sú menej odolné voči poveternostným podmienka v ktorých žijú, čo môže mať za následok aj uhynutie rastliny.

 

Text: Ivan Behul

tieto rastliny určite netrba hnojiť, nič im nechýba