CR17 Crassula deceptor, typ 2., užšie, dlhšie listy 2-5cm 2,50 €

CR17	Crassula deceptor, typ 2., užšie, dlhšie listy	2-5cm	 2,50 €

Patrí asi medzi najatraktívnejšie druhy rodu Crassula. Stonky dorastajú do dĺžky asi 8 cm a sú pokryté nahustu poukladanými listami, ktoré sú na seba natlačené. Listy sú pokryté voskovou vrstvou a sú tiež zdobené drobnými bradavičkami. Pochádza z Juhoafrickej republiky a Namíbie. Vyžaduje plné slnko a miernejšiu zálievku.