GA19 Gasteria carinata, Thusbergii, Herbertedale 4-7cm 1,50€

GA19	Gasteria carinata, Thusbergii, Herbertedale	4-7cm	1,50€

Nenáročný druh vhodný aj pre začiatočníkov. Má užšie listy, ktorých vrchná časť je prehnutá do vnútra. Listy sú zdobené bielimi bodkami.

Rod Gasteria pochádza z Juhoafrickej republiky, kde vytvára prízemné ružice sukulentných listov. Mladé rastlinky tohto rodu rastú spočiatku vejárovite, to znamená, že listy sú len v dvoch radoch stojace oproti sebe, ale vo vyššom veku listy môžu postupne rásť do špirály a tak vytvoria ružicu . Rastlinky kvitnú peknými rúrkovitými kvetmi, ktoré sa nachádzajú na rôzne dlhej kvetnej stopke v závislosti od jednotlivých druhov. Najbližšími príbuznými tohto rodmi sú Aloe a  Haworthia. Všeobecne sa jedná o nenáročný rod na pestovanie vhodný do každej zbierky.