CR075 Crassula brevifolia f. tučný list 5-10cm 1,70 €

CR075	Crassula brevifolia f. tučný list	5-10cm	 1,70 €

Jedna z foriem premenlivého druhu C. rupestris. Nenáročný druh. Vytvára drobné husté kríky, ktoré sa dajú tvarovať rezom. Na slnku sa listy tejto krasule vyfarbujú do červenohneda. Veľmi ozdobný druh.