Niekoľko záberov zo zbierok, ktoré sme navštívili. Nahliadnite a inšpirujte sa. (zoznam zbierok mimo nášho regiónu je v submenu)

Zbierky z nášho regiónu (KK Nové Zámky a KK Nitra)

Vincent Balogh

14.01.2013 17:51

Ladislav Fábián

14.01.2013 17:53

Ladislav Kele

14.01.2013 17:55

Gabriel Klotton

14.01.2013 17:54

Jozef Kuzmický

14.01.2013 17:55

Dušan Kĺbik

14.01.2013 17:57
Pre lepšiu orientáciu, najmä pri poriadaní zájazdov v našom regióne prikladám mapu, kde si naše zbierky môžete pozrieť. Ostané zbierky sem budú pridané len v prípade záujmu majiteľa zbierky...

 

1. Ivan Behul, Komjatice

2. Vincent Balogh, Tvrdošovce

3. Ladislav Kele, Nové Zámky

   Jozef Kuzmický, Nové Zámky

4. Ladislav Fábián, Dvory nad Žitavou

5. Dušan Kĺbik, Cabaj-Čápor

6. Gabriel Klotton, Hurbanovo