EU16 Euphorbia pseudoglobosa 3-5cm 1,50€

EU16	Euphorbia pseudoglobosa 	3-5cm	1,50€

Jedna z našich najobľúbenejších rastliniek v zbierke. Vďačný, nenáročný druh, z ktorého si vieme po čase vytvoriť krásny malý bonsaj. Dosiahneme to postupným každoročným povyťahovaním koreňov zo substrátu, ktoré nám po čase vytvoria kmeň, z ktorého nám porastú zelené články. Rastlinku však treba aspoň na tri roky zasadiť do hlbšieho kvetináča, kde nám tieto bizarné korene vytvorí. Odporúčam každému pestovateľovi.

Rod Euphorbia patrí do veľkej „rodiny“ čaľade Euphorbiaceae do ktorej patria tiež rody ako napr. Jatropha, Monadenium, či Synadenium, ktoré tiež možno nájsť v zbierkach pestovateľov. Táto čeľaď je typická tým, že sa v rastlinách nachádza biele „mlieko“- latex, ktorý je jedovatý. Z uvedeného dôvodu je potrebné s rastlinami z tejto čeľade manipulovať opatrne. Rod Euphorbia obsahuje niekoľko stoviek druhov, ktoré rastú po celom svete. Nie všetky druhy sú však sukulentné. Nás zaujímajú práve sukulentné druhy, ktoré rastú najmä v tropických oblastiach. Rastlinky v tomto rode sú neuveriteľne rôznorodé, pričom medzi nimi nájdeme typické stonkové sukulenty, ale aj rastlinky s hrubnutými koreňmi, ale nachádzajú sa v ňom aj pachykauly.   Pre tento rod sú tiež typické súkvetie nazývané cyathium.  Pre rozmanitosť tohto rodu nemožno všeobecne určiť spôsob ich pestovania. Nachádzajú sa tu úplne nenáročné druhy vhodné pre každého pestovateľa, ale aj druhy, ktoré robia problémy aj skúseným pestovateľom.