EU11 Euphorbia ferox 4-7cm 1,80€

EU11	Euphorbia ferox	4-7cm	1,80€

Nenáročný a pekný kríkovitý druh, ktorý v zbierke vynikne najmä vo vyššom veku. Vyžaduje plné slnko, plytší kvetináč a nepravidelnú zálievku.

Rod Euphorbia patrí do veľkej „rodiny“ čaľade Euphorbiaceae do ktorej patria tiež rody ako napr. Jatropha, Monadenium, či Synadenium, ktoré tiež možno nájsť v zbierkach pestovateľov. Táto čeľaď je typická tým, že sa v rastlinách nachádza biele „mlieko“- latex, ktorý je jedovatý. Z uvedeného dôvodu je potrebné s rastlinami z tejto čeľade manipulovať opatrne. Rod Euphorbia obsahuje niekoľko stoviek druhov, ktoré rastú po celom svete. Nie všetky druhy sú však sukulentné. Nás zaujímajú práve sukulentné druhy, ktoré rastú najmä v tropických oblastiach. Rastlinky v tomto rode sú neuveriteľne rôznorodé, pričom medzi nimi nájdeme typické stonkové sukulenty, ale aj rastlinky s hrubnutými koreňmi, ale nachádzajú sa v ňom aj pachykauly.   Pre tento rod sú tiež typické súkvetie nazývané cyathium.  Pre rozmanitosť tohto rodu nemožno všeobecne určiť spôsob ich pestovania. Nachádzajú sa tu úplne nenáročné druhy vhodné pre každého pestovateľa, ale aj druhy, ktoré robia problémy aj skúseným pestovateľom.