- CR412 Crassula ovata v. obliqua 5-10cm 1,50 €

- CR412	Crassula ovata v. obliqua	5-10cm	 1,50 €