CR20 Crassula elagans, pôvod Bokotej 3-6cm 1,50€

CR20	Crassula elagans, pôvod Bokotej	3-6cm	1,50€

Jedna z mnohých foriem premenlivého a miniatúrneho druhu. Nenáročná rastlinka vhodná do zbierok s nedostatkom miesta.