- CR117 Crassula cv. miniatúra, pôvod Bokotej 4-7cm 1,50 €

- CR117	Crassula cv. miniatúra, pôvod Bokotej	4-7cm	 1,50 €