Sympózium Bratislava 2010

01.06.2010 18:27

 Toto sympózium sa konalo v dňoch 28. až 30.5.2010 v priestoroch bratislavskej botanickej záhrady, pričom KK Nobilis Baratislava zároveň usporiadal aj výstavu rastlín. Zúčastnili sme sa na ňom po prvý krát  a naše dojmi môžem zhrnúť do dvoch slov- maximálna spokojnosť! Boli sme tam len jeden deň a to v sobotu, nakoľko v tento deň sa konala aj burza rastlín a v popoludňajších hodinách  boli prednášky  o našich obľúbených rastlinách. Celý čas strávený na burze bol veľmi príjemný, stretli sme tu mnoho známych tvárí ale aj neznámych kaktusárov s ktorými sme si mali čo povedať. Samozrejme sme sa nejakých našich prebytkov aj zbavili, ale aby sme neodchádzali naprázdno, tak sme si z burzy odviezli aj niekoľko exemplárov na doplnenie našej zbierky. Počas burzy sme si prezreli aj vystavované rastliny, z ktorých niektoré boli naozaj dokonalé. Po burze sme sa zúčastnili aj prednášok, ktoré boli na vysokej úrovni, ale pre nedostatok času sme sa nemohli zúčastniť všetkých. Jedným z dôvodov bol aj fakt, že sme si chceli prezrieť aj samotnú botanickú záhradu a druhým, že sme chceli stihnúť aj výstavu v Trnave.

Celkové pohľady na burzu:

Niektoré rastliny z výstavy.Na vlastné oči boli ešte krajšie...

Zábery na skleník so sukulentnou flórou v botanickej záhrade Bratislava, uvedená expozícia je prístupná širokej verejnosti...